Certyfikaty

W Pasjona standardy jakości produkcji traktujemy poważnie. Dlatego też stale certyfikujemy nasz zespół oraz nieustannie aktualizujemy normy produkcji. Dzięki temu naszym klientom możemy zaoferować bardziej jakościowe rozwiązania, a pracownikom – dbałość o ich rozwój i poszerzanie kompetencji.

Zobacz nasze certyfikaty:

Jednostka certyfikująca: Polski Rejest Statków S.A.

Zobacz

Jednostka certyfikująca: Polski Rejest Statków S.A.

Zobacz

Jednostka certyfikująca: Polski Rejest Statków S.A.

Recertyfikacja: 19.05.2023

Zobacz

Jednostka certyfikująca: Polski Rejest Statków S.A.

Recertyfikacja: 27.05.2023

Zobacz

Jednostka certyfikująca: Polski Rejest Statków S.A.

Recertyfikacja: 27.05.2023

Zobacz

Jednostka certyfikująca: TÜV Rheinland

Recertyfikacja: 23.03.2022

Zobacz

Referencje

Jako kompleksowy wykonawca załoga firmy w tym kadra zarządzająca wykazała się dużym potencjałem wiedzy, doświadczeniem i nowoczesnym zrozumieniem potrzeb klienta. Pasjona zrealizowała dla naszej firmy w roku 2021-2022 prace konstrukcyjne związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej wiaty peronowej oraz wykonaniem i montażem konstrukcji i obudowy zadaszeń przejść podziemnych w Rejonie Dworca Kolejowego w Dąbrowie Górniczej. […]

Z uwagi na trwający proces technologiczny (produkcyjny) w fabryce wymagane było od wykonawców zachowanie szczególnej organizacji budowy. Powierzone prace były wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do zrealizowanych dostaw materiałowych dołączone byty stosowne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.

Profesjonalizm, zaangażowanie, wiarygodność, umiejętność szybkiego reagowania na dynamiczne sytuacje sprawiają, że Firma Pasjona jest wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą usług.

Małgorzata Nowak
Dyrektor Kontraktów Prokurent
w Nowak Mosty Sp. z o.o.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym.

mgr inż. Andrzej Moryc
TRAX elektronik
A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j.

Jako kompleksowy wykonawca załoga firmy, w tym kadra zarządzająca wykazała się dużym potencjałem wiedzy, doświadczeniem i nowoczesnym zrozumieniem potrzeb klienta.
Pasjona zrealizowała dla naszej firmy w roku 2018/2019 prace konstrukcyjne związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej hali.[…]

Z uwagi na trwający proces technologiczny (produkcyjny) w fabryce wymagane było od wykonawców zachowanie szczególnej organizacji budowy. Powierzone prace były wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do zrealizowanych dostaw materiałowych dołączone byty stosowne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.

Profesjonalizm, zaangażowanie, wiarygodność, umiejętność szybkiego reagowania na dynamiczne sytuacje sprawiają, ze Firma Pasjona jest wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą usług, a wysoka kultura osobista członków zarządu Spółki sprawia, że w pełni zasługuje na uznanie i polecenie jako wykonawca robot.

Zbigniew Oleś
Przedsiębiorstwo Remontowe Budowlane
GOTYK

Możemy zaświadczyć że, prace konstrukcyjne zostały wykonane dobrze, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz terminowo. Bardzo polecamy współpracę z Pasjona Sp. z o.o., która okazała się bezproblemowym i jednocześnie bardzo profesjonalnym wykonawcą konstrukcji stalowych.

REMAR BUDOWNICTWO Sp. z o. o