Konstrukcja stalowa hali produkcyjno-magazynowej w układzie dźwigarowym wraz z obudową z płyt warstwowych w technologii PIR, obróbkami oraz świetlikami kalenicowymi i połaciowymi.
Konstrukcja stalowa dachu, wsparta na słupach żelbetonowych oraz pokrycie z blachy konstrukcyjnej
Wykonanie stalowego pontonu utrzymującego krakowską restaurację Aquarius na wodzie.
Sala gimnastyczna: wykonywaliśmy konstrukcję samonośną dachu stalowego w technologii Arval (specjalnie wyprofilowane blachy Stalowe w kształcie łuku połączone ze sobą profilami Omega i jako wycieplenie i izolacja wykorzystano technologię Ekofiber - specjalnie zaimpregnowane skrawki papieru)
Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wieży obserwacyjnej obszaru nadgranicznego – 54m wysokości.
Wykonanie konstrukcji przejścia granicznego w Bohukałach
Wykonanie konstrukcji stalowej dworca kolejowego w Terespolu wraz z montażem i zabezpieczeniem przeciwpożarowym
Rozbudowa fabryki konfekcjonowania orzechów o dwie hale Stalowe wraz z wiatą na palety, murem oporowym o wysokości 14 m oraz ciągiem asfaltowych dróg komunikacyjnych
Wykonanie konstrukcji stalowej dachu Sali gimnastycznej wraz z pokryciem dachu płytami warstwowymi, orynnowaniem i obróbkami blacharskimi
Wykonanie konstrukcji, montażu oraz zabezpieczenia ppoż Sali kortów do tenisa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej spalarni odpadów przedsiębiorstwa wędliniarskiego
Wykonanie konstrukcji stalowej terminala przeładunkowego szeroki-wąski tor oraz obudowa z blachy i remont istniejącej hali magazynowej.
Wykonanie konstrukcji wieży – kopuły dzwonnicy kościelnej wraz z montażem.
Wykonanie konstrukcji przejścia w Krakowskich Sukiennicach
Wykonanie konstrukcji wraz z jej zamontowaniem pod ciągi technologiczne (instalację wody lodowej, instalacji elektrycznej i ogrzewania)
Wykonanie konstrukcji zadaszenia Dworca P&R w Niepołomicach wraz z pokryciem dachu oraz wszystkimi elementami stalowymi tworzącymi nowoczesną wizję Architekta. Konstrukcja wykonana z rur i profili stalowych, wygiętych zgodnie z projektem. Pokrycie wykonane w części z blachy trapezowej, a w części jako pokrycie blachą płaską aluminiową na podwójny rąbek stojący. Odwodnienie dachu zrealizowane za pomocą rur PVC zainstalowanych w słupach konstrukcyjnych zadaszenia.