Opakomet

Wykonanie konstrukcji wraz z jej zamontowaniem pod ciągi technologiczne (instalację wody lodowej, instalacji elektrycznej i ogrzewania).

Zobacz pozostałe realizacje